tối thứ 7 vừa rùi ngày 4.10.mình được nhận học bông 200$ của N-Power cho khóa học BNs,tông chi phí cho khóa học la 595 $,
vậy nên,bạn nào
mún đi học chương trình đó,liên hệ với mình,mình để lại vơi 100$