Em đã lỡ đăng ký bài tập lớn về quy trình phóng vệ tinh rồi, nhưng có ngờ đâu sau nhiều ngày tìm kiếm và kiếm tìm vẫn không thu được chút gì. Mong các bác có tài liệu gì thì share cho em với.