THÔNG BÁO
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
QUẢN TRỊ MẠNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG QUỐC TẾ
Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (Bachkhoa IT Academy - BKACAD) thuộc BK Holdings - ĐHBK Hà nội, ra đời tháng 11 năm 2004, là sự hợp tác hiệu quả giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với Chương trình học viện mạng của tập đoàn Cisco Systems (Hoa Kỳ), Chương trình học viện công nghệ thông tin (CNTT) của Microsoft (Hoa Kỳ), trung tâm khảo thí quốc tế VUE và Prometric (Hoa Kỳ), nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp trong việc đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông...Chi tiết xem tại đây