nhóm project1 em được giao đề tài viết game bắn ruồi , chỉ được dùng C hoặc C++. Các đàn anh khóa trên cho em hỏi là đề tài chỉ ngắn gọn nhu trên thì là phải viết game có giao diện đồ họa hay là game dùng các hình khối ( để làm máy bay, ruồi ). Có chương trình hay tài liệu gì hỗ trợ mình làm không các bác. Xin chỉ giáo em phát