Em là sv năm thứ 2 BKHN ! Em thấy rằng mấy anh K trên nói rằng trường mình dạy tin cứng học toàn điện tử ( điện tử số , DTCCNTT,mạch ,xử lí tiếng nói ......) Mà em cũng thích học cứng , nhưng nếu muốn học tốt cứng thì em cần học thêm ngôn ngữ nào # ? Các anh , chị hướng dẫn em cái ? Hiện em đang học ASM ,C++ thì học dc chút chút rùi