Đây là bài hát cover từ bài " Unbreak my heart " được ban nhạc IL DIVO biểu diễn trong cuộc thi HOA HẬU THẾ GIỚI 2006
<embed><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kD3iMsWePVw&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kD3iMsWePVw&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>