chào các anh !
Em xin lỗi vì đã viết bài không có dấu!
thành thật xin lỗi các anh!
anh nào biết phần mềm về mô phỏng giúp em với.
có tài liệu gửi giup em nha!
mail của em: giangcoiqn86@gmail.com
cảm ơn các anh nhiều!