Do nhu cầu đào tạo ngày càng tăng để phục vụ tốt hơn nhu cầu đào tạo Trung tâm DKS tuyển dụng giáo viên dạy điện tử. Thông tin chi tiết mời bạn xem tại website của trung tâm: http://dks.edu.vn/index.php?mod=recuirment