Làm thế nào để biết DNS server mình truy vấn là dùng loại nào? VD như bind, Window DNS, powerDNS, ...
Đại ca nào biết thủ thuật này chỉ cho em với. Em xin cám ơn nhiều