hiện em đang định làm một chương trình convert ảnh từ BMP sang JPEG 2000 nhưng tìm tài liệu trên mạng về vấn đề này khó quá.đại ca nào có tài liệu nào hay thì cho em xin với.
nếu có soure nguồn luôn thì hay quá. tham khảo luôn.