Hiện tại đang có vị trí Sale service Engineer ( Thuộc lĩnh vực Electric)
Đòi hỏi kinh nghiệm về Sale bên lĩnh vực điện công nghiệp (1-2 năm)
Tiếng ANh lưu loát (Advanced)

Marine Sale Engineer
Kinh nghiệm Sale bên lĩnh vực điện công nghiệp
English (Advanced)Open Salary >1000usd
Contact với mình YM : tram.phuongle
hoặc gửi email đe71n tramle@topjobvn.com

Thanks and Regards