Có ai làm đồ án tốt nghiệp về đề tài "Xử lý số tín hiệu thoại" không? Ai có kinh nghiệm, tài liệu về vấn đề này thì share cho tớ và mọi người với nha! Thanks!