bạn tui bảo ttm đã lập 1 nhóm để học lập trình C,không biết trên diễn đàn này có ai tham gia cái đó ko?