[TỔNG HỢP] các cách ép đồ tím Võ Lâm [ HOT HOT ]

--------------------------------------------------------------------------------

.::Hướng dẫn ép Bao Tay Nữ PTVL ::.
Tài liệu tham khảo thêm
http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png
Với Đại Gia:
Công thức :
Các dòng như sinh lực thì không cần hướng dẫn nha,chỉ hướng dẫn dòng 2(PTVL)
Nguyên liệu: 1 viên đá thuộc tính ẩn 2 hệ Hỏa, 2 viên HT cấp 5, 12 viên TTT, 4 PDĐ, đồ PTVL >20 (25 càng tốt) dòng ẩn 2
Lấy: 1 HT c5 + 6 TTT + 2 PDĐ --> đá thuộc tính 7
Khảm: 1 HT c5 + 6 TTT + 2 PDĐ --> PTVL 25
Đó là cách dùng cho các đại gia khi muốn đồ mình mặc không có PTVl 24 trở xuống.Còn sau đây là cách của Lãng Tử chỉ cho các vị nghèo,nếu muốn ép PTVL thì hãy tham khảo cách sau:
Với người nghèo:
Nguyên liệu:2 huyền tinh cấp 4, 4 PDĐ,6 Tử Thủy Tinh,1 viên đá thuộc tính ẩn 2 hệ Hỏa,đồ PTVL 15 trở lên.
Lấy: 1 huyền tinh cấp 4+2PDĐ+2 Tử Thủy Tinh+đá ẩn 2 (hỏa)+đồ PTVL==>ra đá thuộc tính 6.
Khảm:1 huyền tinh cấp 4+2PDĐ+6 Tử Thủy Tinh+đá thuộc tính 6==>PTVL 23% trở lên.
Cách này LT thấy thích hợp nè....chưa chắc khi nào cũng ra PTVL 23 đúng hem.Nhưng khi ép khuyên các bạn nên qua Thành Đô Thợ Rèn mà làm. Sau đây là đoạn phim ép các anh em tham khảo thử nha.


------------------------------------------

.::Cách ép Kim Cô Bổng Hệ Kim ::.


http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png
1. Ép Dòng TDXC 30%
- Lấy : dùng HT 3 + 4 PDL dại -----> đá ma thuật cấp 5 (nhớ hút TDXC từ 20% hay 30%). Nhớ là đá ma thuật mới khảm vào nhé
- Khảm: Dùng HT 3 + 4 pdl đại + đá ma thuật cấp 5 ------> TDXC 30% (100%)
2. Ép dòng kháng độc:
- Lấy: dùng HT 3 + 8 PDL dại ---> đá ma thuật cấp 5 hoặc 6 (nhớ lấy KD tren 20 nhé)
- Khảm : dùng HT 3 + 8 PDL dai + đá ma thuật 5 hay 6 ----> Kháng độc 25% (100%)
3. Ép dòng STVL%:
- Lấy : HT 4 + 8 PDL dai ----> đá ma thuật cấp 4 (hút từ 90 trở lên nhé )
- Khảm : HT 4 + 8 PDL dai + đá ma thuật 4 -----> STVL >95% ( 100% thành công)
4. Ép dòng STVL điểm (quan trọng đây):
- Lấy : HT 5 + 4 ttt + 4 pdl đại -----> đá ma thuật cấp 7 (lấy STVL điểm từ 40 nhé)
- Khảm: HT 5 + 4 ttt + 4 pdl đại + đá ma thuật cấp 7 ----->> STVL điểm > 40 (100%)
5. Ép độ chính xác ( Do TL bổng rất cần DCX)
- Hút : HT 4 + 6 PDL dai ----> đá ma thuật cấp 5 hoặc 6 (lấy DCX từ 250 nhé)
- Khảm: HT 4 + 8 PDL dai -----> DCX > 270 (100%)

--------------------------------------------

.::cách ép mũ và áo PTVL ::.http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png

mũ ptvl :
d1 sl: hút ht2 2pd khảm ht3 3pd >190
d2 tglc: hút ht2 2pd khảm ht3 1pd >40
d3 nl: h ht2 2pd kh ht3 3pd >190
d4 ptvl: hút ht4 2tt 4pd (80% đá hút 6,20% đá hút 5. Nếu 5 thì để ép mũ nữ nha) khảm ht4 4ttt 4pd (80% ptvl25 20% ptvl24) nếu đá hút 5 thì khảm theo cách này cũng ra 24-25


--------------------------------------------


Áo ptvl:
d1 sl: hút ht2 2pd khảm ht3 3pd >190
d2 ptvl: hút ht4 2tt 4pd (80% đá hút 6,20% đá hút 5) khảm ht4 4ttt 4pd (50% ptvl25 30% ptvl24, nếu khảm ht5 thì ptvl 24-25)
d3 pdcc: hút ht4 2pd khảm ht5 2ttt 2pd >20
d4 tglc: hút ht2 2pd khảm ht3 3pd >40
d5:tgph: các bạn tự tìm hiểu tương tự tglc


--------------------------------------------


.::Hướng dẫn ép Giày Hệ Mộc Và Hệ Thủy::.


1.Giày Hệ Mộc
D1: TDDC
--Hút Đá 4 + 2TTT +6 đại ....Ép Đá 4 + 2TTT+6 đại =====>40%
D2:KL
--Hút Đá 1 + 1 TTT.............Ép Đá 1 + 3 đại =====> 30KL
D3: SL
--Hút đá 2 + 2 đại .....Ép 2 đại + 2 trung ====>160
D4: Chuyển hòa ST==>NL
--Hút Đá 1 + 2 đại......Ép Đá 2 + 1 đại ===> 10%
D5: NL giống D1 , nếu muốn chắc ăn thì lúc ép cho 1 TTT vào là OK
P/s: Bài này mình kiếm dc trong 4rum võ lâm Box TY ....Đưa cho các bạn tham khảo...Khuyến khích ép giầy <10 và ép ở Giang Tân Thôn

2.Giày Hệ Thủy
D1: SL >160
--Hút Ðá 2 + 2 đại .....Ép vào Ðá 3 +3 đại + 1 trung
D2: KH 25%
--Hút Ðá 3 + 4 đại +2 trung + 1 tiểu ...Ép vào Ðá 4 + 1 TTT + 7 đại
D3: TD 40
--Hút Ðá 3 + 2 đại ....Ép vào Ðá 3 +2 đạii +2 trung
D4: Choáng 40%
--Hút Ðá 2 +2 đại + 2 trung......Ép vào Ðá 3 + 4 đại
D5 : NL giống dòng SL trên


http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png
--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------.::Hướng dẫn ép thắt lưng tím hệ Thổ::.http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png

Công thức :

Dòng 1: Sinh Lực
* Vật liệu yêu cầu: đồ sl > 120 dòng hiện 1, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 1, 2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100% sl >180
* Lưu ý thêm: ....

Dòng 2: Kháng băng
* Vật liệu yêu cầu: đồ kb ẩn 1 >20, 2 HTc3, kt ẩn 1 thổ, 2 TT , 2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:5)1 HTc3 + 1 TT + 1 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc3 + 1 TT + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT

Dòng 3: Nội lực
* Vật liệu yêu cầu: đồ nl>110 dòng hiện 2, 2 HTc3, kt hiện 2, 2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:5) 1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm:...

Dòng 4: Thời gian trúng độc
* Vật liệu yêu cầu: đồ TGTĐ ẩn 2, 2 HTc3, kt ẩn 2 thổ, 2 TT, 2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:5)1 HTc3 + 1 TT + 1 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc3 + 1 TT + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT

Dòng 5: Phục hồi sinh lực
* Vật liệu yêu cầu: Đồ PHSL>3 dòng hiện 3, 2 HTc3, kt hiện 3. 2 TT, 2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:5)1 HTc3 + 1 TT + 1 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc3 + 1 TT + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT

--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

.::Hướng dẫn ép giày tím nữ hệ mộc::.

http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png


Công thức :


Dòng 1: Tốc độ di chuyển

* Vật liệu yêu cầu: giày TDDC 3x dòng hiện 1, 2 HTc4, kt hiện 1. 5 TT, 3 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:6)1 HTc4 + 2 TT + 1 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc4 + 3 TT + 2 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT


Dòng 2: Kháng Lôi

* Vật liệu yêu cầu: đồ kl ẩn 1 >25, 2 HTc5, kt ẩn 1 mộc, 10 TT , 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:6)1 HTc5 + 7 TT + 1 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc5 + 3 TT + 5 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT


Dòng 3: Sinh Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ sl > 120 dòng hiện 2 2 HTc3, khoáng thạch hiện 22 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100% sl >180Dòng 4: CHSTTNL

* Vật liệu yêu cầu: đồ CHSTTNL>8 hệ mộc ẩn 2, 2 HTc3, kt ẩn 2 mộc, 3 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc3 + 2PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%


Dòng 5: Nội Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ nl > 120 dòng hiện 3, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 3,2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100% nl>190

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

.::Hướng Dẫn Ép Giày Nam Hệ Mộc::.

http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png

Tốc Độ Di Chuyển
Hút: HT 3 (từ phôi 39)+4 PDD ===> dc đá PC 4 (nếu hút từ phôi 40 thì chỉ cần 3 PDD là lên được PC 5)
Kháng LôiÉp: (vì do đá PC 4 nên sợ xịt)nên mình dùng HT4 +6 PDD ===> 40TDDC
Dòng KL cái này bạn phải nâng cấp từ từ thì sẽ đỡ tốn hơn.Cứ mua phôi 25-30KL chỉ tầm 20-25v 1 phôi thôi sau đó dùng HT3 ép là lên đc đá ma thuật 5,rồi từ đá ma thuật 5 thăng cấp lên sao cho được đá ma thuật 7 thì mới ép.Còn đá 6 thì mình ko dám ép đâu vì % lên được max KL thấp lắm.
Ép:Nếu bạn có đá ma thuật 7 khi ép chỉ cần HT5+ 3TTT+5PDD====> 30 KL
Nội lực
Cái này các bạn dùng 2 huyền tinh cấp 3 và 4 PDL là ok goài

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

.::Hướng Dẫn Ép Đai Lưng Hệ Hỏa PTVL::.
http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png

D1 SL or NL or TL or PHSL >190
* Hút HT 2 + 1 TTT ... Ép HT 3 + 2 đại... ( khuyến khích phôi >100 điểm, ko cóa thì >10 cũng xài đc lun)
D2 TGLC
* Giống dòng 1 luôn (Khuyến khích phôi >=20% )
D3 SL or NL or TL or PHSL >190
* Giống luôn dòng 1
D4 PTVL ( quan trọng nhất trong cái đai lưng đây nè)
* Hút HT 5 + 6TTT + 2 đai +phôi >20% (Mình hút 3 cái rồi đều ra đá thuộc tính cấp 7 cả...)
** Ép HT 5 + 4 TTT + 4 đại ====>> 24%

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

.::Hướng Dẫn ép đao Độc Sát::.

http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png
Dòng 1 TDD 30% - Hút HT 3 + 1TTT -> Thuộc Tính 5 - Khám HT 3 + 2PDD
Dòng 2 : Độc Sát Nội - Hút HT4 + 2TTT + 4 phúc duyên-> Thuộc tính 6 100% - ép HT 5 + 4TTT + 4 phúc duyên -> độc sát > 49 điểm
Dòng 3 : STVL > 95% Hút HT 3 + 1TTT -> Thuộc Tính 5 - Khám HT 3 + 2PDD
dÒNG 4 : Độc Sát Ngoại y dòng độc sát nội

--------------------------------------------------------------------------------

.::Cách Ép Giày Nữ Hệ Thủy::.
http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png

Công thức :


Dòng 1: Tốc Độ Di Chuyển

* Vật liệu yêu cầu: đồ tốc độ 30(40 càng tốt) dòng hiện 1, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 1, 4 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 2PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 2 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 90% ra TDDC 40%
* Lưu ý thêm: dùng thêm TT nếu có đk.


Dòng 2: Kháng Hỏa

* Vật liệu yêu cầu: đồ kh ẩn 1 >25, 2 HTc5, kt ẩn 1 thủy, 6 TT , 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:7)1 HTc5 + 2 TT + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc5 + 4 TT + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT


Dòng 3: Phục Hồi Sinh Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ phsl>3 dòng hiện 2, 2 HTc3, kt hiện 2, 4 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:5) 1 HTc3 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc3 + 2 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm:dùng thêm TT nếu có đk.


Dòng 4: Thời Gian Choáng

* Vật liệu yêu cầu: đồ thời gian choáng hệ thủy ẩn 2, 2 HTc3, kt ẩn 2 thủy, 4 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:5)1 HTc3 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc3 + 2PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng thêm TT nếu có đk.


Dòng 5: Sinh Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ sl > 120 dòng hiện 3, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 3, 4 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 2 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100% sl >180
* Lưu ý thêm: dùng thêm TT nếu có đk.
--------------------------------------------------------------------------------

.::Cách Ép Đai Hệ Thủy::.

http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png

Dòng 1: Sinh Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ sl > 120 dòng hiện 1, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 1, 2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100% sl >190Dòng 2: Kháng Hỏa

* Vật liệu yêu cầu: đồ kh ẩn 1 >25, 2 HTc5, kt ẩn 1 thủy, 6 TT , 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:7)1 HTc5 + 2 TT + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc5 + 4 TT + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TTDòng 3: Phục Hồi Sinh Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ phsl > 5 dòng hiện 2, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 2, 2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%


Dòng 4: Sinh Khí

* Vật liệu yêu cầu: đồ sinh khí hệ thủy ẩn 2, 2 HTc3, kt ẩn 2 thủy, 3 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc3 + 2PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%


Dòng 5: Nội Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ nl > 120 dòng hiện 3, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 3,2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
--------------------------------------------------------------------------------

.::Cách Ép Áo Hệ Thổ::.http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png

Dòng 1: Thời Gian Phục Hồi

* Vật liệu yêu cầu: đồ tgph >30 dòng hiện 1, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 1, 4 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 2 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%Dòng 2: Thời Gian Trúng Độc

* Vật liệu yêu cầu: đồ tgtd ẩn 1 >25, 2 HTc4, kt ẩn 1 thổ, 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:7)1 HTc4 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc4+ 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TTDòng 3: Nội Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồnl> 120 dòng hiện 2, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 2, 2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%


Dòng 4: Kháng Băng

* Vật liệu yêu cầu: đồ sinh khí hệ thổ ẩn 2, 2 HTc3, kt ẩn 2 thổ, 6PDĐ, 6TT
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:5)1 HTc3 + 2 PDĐ+2TT
* Cách khảm vào: 1 HTc3 + 2PDĐ+4TT
* Tỉ lệ thành công: 98%


Dòng 5: Sinh Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ sl> 120 dòng hiện 3, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 3,2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%.::Cách Ép Mũ Nam Hệ Hỏa::.

http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png
Công thức :

Dòng 1: Sinh Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ sl > 120 dòng hiện 1, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 2, 2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100% sl >180

Dòng 2:Thời Gian Làm Chậm

* Vật liệu yêu cầu: đồ tglc >30 ẩn 1, 2 HTc3, kt ẩn 1, 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:6)1 HTc3 +2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc3 + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT

Dòng 3: Nội Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồnl> 120 dòng hiện 2, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 2, 2 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc3 + 1 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 1 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%


Dòng 4: Phòng Thủ Vật Lý

* Vật liệu yêu cầu: đồ ptvl ẩn 2 >25, 2 HTc5, kt ẩn 2 hỏa, 4TT, 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:6)1 HTc5 + 2 TT + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc5 + 2 TT + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT


Dòng 5: thích ép gì tùy các bạn.

.::Cách Ép Đao Hệ Thuỷ::.http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png

Công thức :


Dòng 1: Tốc Độ Đánh

* Vật liệu yêu cầu: đồ tốc độ >20 dòng hiện 1, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 1, 4 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 4)1 HTc3 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 2 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%

Dòng 2: Băng Sát Ngoại

* Vật liệu yêu cầu: đồ băng sát ẩn 1 >50, 2 HTc5, kt ẩn 1 thuỷ, 10 TT , 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:7)1 HTc5 + 4 TT + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc5 + 6 TT + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%>80 điểm
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT


Dòng 3: Sát Thương Vật Lý Ngoại Công

* Vật liệu yêu cầu: đồ stvl > 50% dòng hiện 2, 2 HTc4, khoáng thạch hiện 2, 4 PDĐ,2TT
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 6)1 HTc4 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 4 PDĐ+2TT
* Tỉ lệ thành công: 85%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT

Dòng 4: Kháng Hỏa

* Vật liệu yêu cầu: đồ kh ẩn 2 >25, 2 HTc5, kt ẩn 2 thủy, 6 TT , 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:7)1 HTc5 + 2 TT + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc5 + 4 TT + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT


Dòng 5: Hút Nội Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ hút nl > 1 dòng hiện 3, 2 HTc4, khoáng thạch hiện 3,4 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc4 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc4 + 2 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
--------------------------------------------------------------------------------

.::Các Ép Huyền Thiết Kiếm Hệ Thuỷ::.

http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png

Công thức :


Dòng 1: Tốc Độ Đánh

* Vật liệu yêu cầu: đồ tốc độ >20 dòng hiện 1, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 1, 4 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 4)1 HTc3 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 2 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%

Dòng 2: Băng Sát Ngoại

* Vật liệu yêu cầu: đồ băng sát ẩn 1 >50, 2 HTc5, kt ẩn 1 thuỷ, 6 TT , 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:7)1 HTc5 + 2 TT + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc5 + 4 TT + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT


Dòng 3: Sát Thương Vật Lý Ngoại Công

* Vật liệu yêu cầu: đồ stvl > 50% dòng hiện 2, 2 HTc4, khoáng thạch hiện 2, 4 PDĐ.
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 6)1 HTc4 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc4 + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công:100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT

Dòng 4: Kháng Hỏa

* Vật liệu yêu cầu: đồ kh ẩn 2 >25, 2 HTc5, kt ẩn 2 thủy, 6 TT , 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:7)1 HTc5 + 2 TT + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc5 + 4 TT + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT


Dòng 5: Hút Sinh Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ hút nl > 1 dòng hiện 3, 2 HTc4, khoáng thạch hiện 3,4 PDĐ+ 2TT
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc4 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc4 + 2 PDĐ+2TT
* Tỉ lệ thành công: 100%
--------------------------------------------------------------------------------

.::Hướng dẫn cách ép cây đao hệ Kim của TL tương đối khủng::.

http://vhostfree.com/images/w7zbgbv76t530pwl9a.png

Công thức :


Dòng 1: Tốc Độ Đánh

* Vật liệu yêu cầu: đồ tốc độ >20 dòng hiện 1, 2 HTc3, khoáng thạch hiện 1, 4 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 4)1 HTc3 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 2 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%

Dòng 2: Sát Thương Vật Lý Ngoại

* Vật liệu yêu cầu: đồ sát thương ẩn 1 >30, 2 HTc5, kt ẩn 1 thuỷ, 8 TT , 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:7)1 HTc5 + 4 TT + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc5 + 4 TT + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%>80 điểm
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT


Dòng 3: Sát Thương Vật Lý Ngoại Công

* Vật liệu yêu cầu: đồ stvl > 50% dòng hiện 2, 2 HTc4, khoáng thạch hiện 2, 4 PDĐ,6TT
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 6)1 HTc4 + 2 PDĐ+2TT
* Cách khảm vào:1 HTc3 + 4 PDĐ+4TT
* Tỉ lệ thành công: 85%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT

Dòng 4: Kháng Độc
* Vật liệu yêu cầu: đồ kđ ẩn 2 >25, 2 HTc5, kt ẩn 2 thủy, 6 TT , 6 PDĐ
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma:7)1 HTc5 + 2 TT + 2 PDĐ
* Cách khảm vào: 1 HTc5 + 4 TT + 4 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%
* Lưu ý thêm: dùng Tử TT


Dòng 5: Hút Nội Lực

* Vật liệu yêu cầu: đồ hút nl > 1 dòng hiện 3, 2 HTc5, khoáng thạch hiện 3,4 PDĐ+ 2TT
* Cách hút ra: (Kết quả của đá ma: 5)1 HTc5 + 2 PDĐ
* Cách khảm vào:1 HTc5 + 2 PDĐ
* Tỉ lệ thành công: 100%