Để tránh tình trạng có quá nhiều topic, từ nay mọi vấn đề thắc mắc mà mọi người không biết chọn topic nào để post thì sẽ được tập trung hết trong topic này. Mọi topic khác sẽ bị coi là spam và bị xóa sau 24h hoặc vài ngày ( nếu mod bận không online được)

Mong mọi người cùng đóng góp xây dựng box của INEST phát triển

Iu cả nhà