Mọi người ơi! Ai có tài liệu về " Thiết bị lắng trọng lực" không? Cho mình xinh với. Có hình ảnh hay video càng tốt. Cam ơn mọi người nhìu nhìu!!!!