đệ đang làm bài tập lớn.đề tài của bọn đệ là:dung ic 8051 và 6 led 7 thanh hiển thị thời gian thực(lập trình c) .môn này đê hơi kém nên chưa bít làm thế nào cả.các huynh bít giúp đệ với.thanks các huynh nhìu!!!!!!!!!!!!!