Em vừa thăm qua topic lich sử .phải công nhận là nó qua già nua rồi .Tại sao lại như thế nhỉ có phải là SVBK không quan tâm tới lịch sử nước nhà không ?