Giờ thấy nhiều người khuyên nên học cái này luôn ko học MCSA 2003 nữa. Tuy nhiên 2003 vẫn còn được sử dụng ít nhất vài năm nữa? Theo ý các bác thế nào?