các anh các chú có tài liệu về lò silicat chỉ giúp em với.em là lính mới của silicat nên ko biết gì hết!!!!!!!b -(