em cần tìm tiểu luận quận sự
đề tài:phân tích ảnh hưởng to lớn của thành tựu KHKT công nghệ đến KTQS nói chung và LLPK nói riêng
anh chị nào còn tài liệu này shar lên em với nha
thanks