Hiện nay Đại học FPT đang có nhu cầu tạo chiều sâu cho đội ngũ giáo viên IT của truờng, với sự đảm bảo về chất lượng trong chính sách đào tạo của trường. Chúng tôi luôn nỗ lức để đảm bảo chất lượng cao nhất trong quá trình giảng dạy.

Do vậy Đại học FPT luôn chào đón những giảng viên có mong muốn tham gia giảng dạy chính thức.

Chúng tôi luôn dành cho các giảng viên những chế độ ưu đãi cũng như những điều kiện tốt nhất để các giảng viên phát triển cũng như phát huy khả năng của mình (làm việc trong môi trường nhiều người nước ngòai, chế độ lương thưởng hấp dẫn, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn liên tục....)

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Hồ Nam- Cán bộ phụ trách tuyển dụng (098 636 2149 và namnh7@fpt.com.vn) để biết thêm thông tin chi tiết