Mình đang tìm đĩa nhạc của tam ca Lan Tím hay Lan Trắng gì đó, có bài "Ước vọng" đã phát trên VTV3 ở chương trình "Nhịp điệu trẽ". Mọi người nếu ai biết chổ nào có bán đĩa này thì báo giùm mình. Thanks alot in advanced !