Bác nào có ebook quyển Nguyên lý của các hệ quản trị CSDL của cô Kim Anh không share em với.Hix,ngân quỹ hạn hẹp nên không thể mua được,chỉ mong có ebook download về nghiên cứu thôi.