hanh Gọn Và Sửa Lỗi cho các Phiên bản cũ
Tự đánh Tống kim rất hay và Dùng Cho Phiên Bản Phong Hỏa Liên Thành
Auto Tự Đúp nguyên Liệu làm Bánh
Địa chỉ http://langgame.us/
Đươc sử dụng cho tất cả mọi phiên bản