các anh bít trang nào lấy link của rapid và mega nhanh ko;chỉ giùm em với.ngồi đợi nó chạy có mà cả ngày mất