Đối với hầu hết các môn thi của các nhà cung cấp chứng chỉ như Microsoft hay Cisco,…thí sinh chỉ cần đăng ký với phòng khảo thí nơi họ chọn để ngồi làm bài hoặc đăng ký trên website của nhà cung cấp dịch vụ thi VUE, Prometric. Tuy nhiên, với môn thi lấy chứng chỉ Certified Ethical Hacker-CEH của hãng EC-Coucil, người thi cần đăng ký trực tiếp với hãng này trước khi chính thức đăng ký thi tại phòng khảo thí. Thủ tục bao gồm: form đăng ký thi; thư xác nhận kinh nghiệm (ít nhất 2 năm kinh nghiệm) trong lĩnh vực bảo mật của nơi công tác; bản sao bằng lái xe.

Thí sinh cần gửi bản scan của các giấy tờ trên cho EC-Council đến địa chỉ email: cehapp@eccouncil.orgThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it hoặc fax đến số +1-505-212-0667

Nếu được chấp thuận, trong thời gian một tuần, thí sinh sẽ nhận được code của EC - Council qua email để có thể đăng ký thi tại các phòng thi khảo thí.

Sau đây là form đăng ký thi chứng chỉ CEH, mời các bạn tham khảo:
http://www.eccouncil.org/CEH%20Exam%...ion%20Form.pdf