E là sinh viên K52. E đang tìm sách Hóa về phần polipeptit ( chuyên về bài tập) anh chị nào bít sách nào hay cho e biết với nhá . E cảm ơn