Microsoft và nhà cung cấp dịch vụ thi Prometric đã chính thức thông báo kế hoạch thực hiện cách thức mới cho các bài thi lấy chứng chỉ trong tháng tới.

Theo kế hoạch này, đề thi sẽ được đưa thêm các câu hỏi mô phỏng (Emulation questions) Đây là một dạng câu hỏi được đánh giá là có khả năng kiểm tra, đánh giá các kỹ năng sử dụng các thiết bị và công nghệ của Microsoft tốt hơn các dạng câu hỏi khác.

Câu hỏi cạnh tranh giống với câu hỏi giả lập (Simulation questions) vì cả hai loại câu hỏi này đều cho phép thí sinh thực hiện thao tác trên một server hoặc máy trạm. Tuy nhiên, không giống với câu hỏi giả lập, câu hỏi mô phỏng cho phép thí sinh thực hiện các thao tác thật trên một server hoặc máy trạm trong một môi trường thật. Loại câu hỏi này không hạn chế cách thức bạn thực hiện, bạn có thể sử dụng giao diện GUI hoặc sử dụng Command line, miễn là bạn tìm ra kết quả đúng. Điểm sẽ được tính cho kết quả cuối cùng.

Với cách thức thi mới này, Microsoft hi vọng sẽ nâng trình độ, kỹ năng thực tế của các thí sinh lên mức cao hơn. Chúng ta đều hiểu rằng trong lĩnh vực IT, không phải tất cả các tình huống đều được gói gọn và thể hiện trong những câu hỏi chọn lựa (multiple choice questions) Thời đại của các “tiến sỹ giấy” đã qua rồi. Cách thức thi mới sẽ vô hiệu hoá tính “sách vở” trong mỗi kỹ sư, biến họ thành các chuyên gia thật sự trong lĩnh vực của mình.