Tài liệu hướng dẫn tiếng Việt, bạn nào quan tâm thì down tại đây
http://www.4shared.com/file/57741332...racert_41.html