Chương trình đào tạo hướng nghiệp lập trình viên Java quốc tế
Bạn là người yêu thích Công nghệ thông tin, quan tâm đến sự phát triển của thế giới tin học… bạn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java hay bạn muốn biết về lập trình Web với các công nghệ Servlet và JSP hay cao hơn nữa bạn muốn xây dựng ứng dụng doanh nghiệp với môi trường J2EE
---->Hãy liên hệ với chúng tôi :
Chương trình hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ
Đại học Bách Khoa Hà Nội – Sun Microsystems INC
Phòng 502 - D5 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Điện thoại: 04.215.3327 - 04.215.3284
Email: admin@sun.edu.vn
Website: http://sun.edu.vn

1. Nội dung đào tạo

+) Lập trình Java cơ bản ------>30h ------->70$
+) Lập trình Java nâng cao -----> 40h ------>100$
+) Lập trình Web với các
công nghệ Servlet và JSP ------->40h ------>140$
+)Xây dựng ứng dụng
doanh nghiệp với môi trường J2EE ------>40h ------->170$

Đặc biệt:

Khi bạn đăng kí học trọn gói ------->150h----->400$

Ngoài ra :
Bạn sẽ có cơ hội đạt:
- 01 HỌC BỔNG TOÀN PHẦN 400$
- 01 HỌC BỔNG BÁN PHẦN 170$
- CƠ HỘI THỰC TẬP VÀ LÀM VIỆC
tại các công ty phần mềm uy tín sau khi kết thúc khoá học.

- Sĩ số: 15 học viên/ lớp
- Cuối mỗi học phần, học viên làm bài kiểm tra và được cấp chứng nhận hoàn thành học phần đó để có thể upgrade lên học phần tiếp theo.
- Học viên kết thúc 02 học phần đầu sẽ được cấp 01 discount voucher (phiếu giảm giá tới 80%) để dự thi lấy CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ DÀNH CHO LẬP TRÌNH VIÊN JAVA CỦA SUN MICROSYSTEMS.
- Học viên được cấp account để sử dụng hệ thống e-learning – Sun Online Training Centre của Sun Microsystems.
2. Thi tuyển đầu vào
- Học viên thi tuyển đầu vào với kiến thức lập trình cơ bản và GMAT kiểm tra tư duy.
- Học viên có thể đăng ký vào học từng học phần. Điều kiện bắt buộc là phải thi qua bài kiểm tra cuối học phần trước đó.