Chào các bạn
Năm nay mình đăng ký thi cao học BK, khoa điện tử, đang muốn tìm đề thi mọi năm môn LTM@XLTH. Hôm nay có vòng vào chỗ bán đề thi nhưng không thấy đề thi của khoa điện tử.
Bạn nào có thể chia sẻ cho mình không,
Thanks