Em năm nay mới phân nghành và có nguyện vọng vào viễn thông
Mong các anh chị khóa trước dẫn đường chỉ lối.
Và đặc biệt nói qua về triển vọng của nghành trong tuơng lai ở VN
Thanks