Có ai đã từng cài orcad 10.5 chưa hướng dẫn cho mình với. Mua đĩa về mà không tự cài được,nó hiện lên mấy bảng thông báo chẳng biết là gì,cứ ấn next, xong không dùng được