hehe em đang đi học tại Daad ở trường mình nên thấy có rất nhiều bạn học tiếng đức là dân BK vậy tại sao chúng ta k tụ tập lại để trao đổi giúp nhau nhò tinh thần bk tương ái ...oke không bít 4rum đã có clb chưa nếu em xin mạn phép mượn đất ở đây trao đổi ý mọi người thế nào