Em đang cần giáo trình Tin học cho ngành CNTP, anh chị nào có , vui lòng cho em xin với, em cám ơn nhiều lắm ạ.