Công ty GVX Nhật Bản (Website: h ttp://rmt.whoop.to/) có nhu cầu tuyển dụng cộng tác viên .

Vị trí: : Lập trình viên PHP
Loại công việc : Cộng tác viên làm việc tại nhà
Yêu cầu kinh nghiệm:
Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Nhật
Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP/ CGI
Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu.
Có khả năng xây dựng toàn diện hệ thống Shopping Cart (Tham khảo website h ttp://rmt.whoop.to/ , h ttp://link-st.net/018/)

Công việc sẽ được mô tả cụ thể trong buổi phỏng vấn

Lương: 40.000 Yên ~ 70.000 Yên tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

Ứng viên xin gửi CV bằng tiếng nhật nêu rõ kiến thức nghiệp vụ, kinh nghiệm làm việc tới Email : vanntt@ascentnet.co.jp.

Thời hạn tuyển dụng: 31/7/2008. Hồ sơ phù hợp sẽ được liên lạc để phỏng vấn ngay.