Các anh em cho mình hỏi,điểm phân ngành khoa CNTT của các khoá K49 trở về trước là thế nào vậy?Mình định đăng ký vào 1 trong 2 ngành Truyền thông-mạng và Hệ thống thông tin nhưng không biết điểm và chỉ tiêu vào là thế nào cả.Nếu bạn nào nắm rõ các thông tin đó thì cho mình biết với.Mình học K50.Cảm ơn nhiều