Em có mua 1 cái đèn cảm ứng sau một thời gian sử dụng thì nó bị hỏng em tháo mạch ra xem.Em mang ra hàng nó bảo chết ic nhưng mà cái ic này chẳng thấy kí hiệu gì cả lên chẳng thay được các bác nào có mạch cảm ứng ở đèn thì share cho em với