:-Mình đang rất muốn tìm tài liệu về thiết kế máy CNC ( Nếu được cả phần Cơ Khí và phần Điện thì càng tốt). Vậy nếu pác nào có thì post cho anh em dể tham khảo cái.