Em đang học cao đẳng và em muốn liên thông anh chị nào có kinh nghiệm chỉ bảo em với