Học viện mạng Bách Khoa hỗ trợ 100 học bổng cho 100 bạn đăng ký đầu tiên

+ CCNA giá chỉ còn 365 USD
+ MCSA giá chỉ còn 310 USD

BKACAD

Thông tin chi tiết xem tại đây