* Tên sách: Vị giám đốc một phút 2.0
* Tác giả: Ken Blanchard & Spencer Johnson
* Thời gian: 75 phút
* Dung lượng: 59.0MB - 128kbps
* Đọc bởi: GiangMJ


Đã phát hành 12 triệu bản và được dịch ra 28 ngôn ngữ.

Mã:
http://www.tinsms.com/~web12_giangmj/GiangMJ-GiamDocMotPhut2.0-128kbps.zip
"Sau khi đọc xong cuốn sách này - The One Minute Manager - tôi đã tặng cuốn sách này cho người quản lý của tôi và giám đốc công ty, các nhân viên, đồng nghiệp, các vị quản lý cùng cấp, thậm chí chả vợ tôi và bạn bè thân thiết... Cuốn sách này thật sự có một ảnh hưởng rất lớn đến tất cả những ai đọc nó." - Robert W. Davis, CEO tập đoàn dầu mỏ CHEVRON, Mỹ.