Em thấy sv đại học phải làm đồ án rất nhiều. Mà kinh nghiệm còn ít quá. Vậy đề nghị các lớp đàn anh đi trước nên chia sẻ kinh nghiệm làm đồ án cho bọn em khóa sau. Và nếu có thể, mong mọi người có thể up đồ án của mình lên mạng để mọi bọn em có thể tham khảo.
Thanks!