Các bạn có thể sử dụng hoàn toàn

miễn phí bản Vlpro4.10 cho bản

Phong Hỏa Liên Thành
Bạn nào chưa biết thủ thuật này

có thể truy cập theo địa chỉ sau
http://autovolam.org
để tham khảo nhé
Trên đây có hướng dẫn rất cụ thể

, các bạn có thể làm theo đế

test thử
Chúc thành công !!!!!!!!