Mình lập topic này để chúng ta cùng nhau thảo luận về trò chơi Harvest Moon bản Friends of Mineral town ... Trò này được xem như là rất nổi tiếng đó

Nếu có ai lập rồi thì thôi nha