Tình hình là hiện nay em đang có ý tưởng kinh doanh một loại sản phẩm nhưng lại không biết nhiều về các loại vật liệu
Ở đây có bác nào máu me kinh doanh thì liên hệ với em nhá
mail của em là born_to_dieeeee@yahoo.com
tốt nhất là gửi mail vì em đếch biết xài yahoo đâu