Em đang làm chương trình nghe nhạc.Nhung ko biet lam cách nào để khi ấn vào file nhạc thì tự động gọi chương trình và chạy bài hát.Giúp em với em K52