Bắt đầu từ 24/6/2008 Cisco sẽ áp dụng mức phí thi chứng chỉ quốc tế CCNA (cả phiên bản 640-801 và 640-802) là 250 USD.
Học viên thuộc hệ thống Academy sẽ được giảm 70% lệ phí chứng chỉ tương ứng với 175 USD. Như vậy học viên thuộc hệ thống Academy sẽ phải nộp khoản phí sau để thi chứng chỉ CCNA tại trung tâm khảo thí VUE của Học viện mạng Bách Khoa:
30%. 250 + 3USD (phí chuyển tiền) = 78 USD

- Các chứng chỉ khác giá vẫn không thay đổi.
-------------------------
Học Viện Mạng Bách Khoa
www.bkacad.com