mình muốn hỏi có ai từng học khóa học này chưa mình đang muốn học về java nhưng không biết chất luơng của khóa học này như thế nào. Đây là khóa học liên kết giữa sun và trường ĐHBK .Ai đã từng học hoặc biết thông tin gì xin chỉ giúp mình thanks.